Welkom op de website van Así es! Cursisten en docenten vinden hier aanvullend lesmateriaal behorend bij de leergang Así es.

Woorden

Voor het oefenen van de woorden uit Así es zijn alle woorden (zowel Spaans-Nederlands als Nederlands-Spaans) die in de leergang aan bod komen ingevoerd in het programma Wrts van De Digitale School.

U kunt Wrts helemaal gratis gebruiken. Na een eenmalige aanmelding is het mogelijk in Wrts eigen woordenlijsten aan te maken en op te slaan. U kunt lijsten van de verschillende lessen combineren en woorden toevoegen. https://wrts.nl/asies

Grammatica

Bij elke les is er een serie interactieve opdrachten waarin u de aan bod gekomen grammatica-onderdelen extra kunt oefenen. In de feedback wordt ook naar het Tekstboek van Así es verwezen. De interactieve opdrachten zijn bedoeld als extra oefenmateriaal, waarmee u uw eigen vorderingen kunt controleren.

Repasos

Na elke module is er een reeks opdrachten om te kijken of u de stof van de vijf lessen uit ieder van de zes modules beheerst.
De antwoorden op de vragen vindt u onder ‘Sleutel Repasos’.

Cultura

Voor elke module is er een culturele opdracht. Hierin maakt u kennis met een stukje Spaanse cultuur.
De antwoorden op de vragen vindt u onder 'Sleutel Cultura'.

Docentenhandleiding

Bij Así es is er een uitgebreide docentenhandleiding, die u gratis kunt downloaden via deze website.